Wrth i ni i gyd edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf, edrychwch yn ôl ar y flwyddyn y gwnaethon ni golli.

Mae mis Rhagfyr fel arfer yn fis prysur a chyffrous i bawb yn y diwydiant Digwyddiadau Byw. O gyngherddau a phartïon a phriodasau, i bantomeimiau. Ond mae’r sector yng Nghymru yn parhau i fod ar gau.

Mae’r calendr Nadolig yma’n adlewyrchu’r holl ddigwyddiadau a oedd i fod i gael eu cynnal eleni ond y bu’n rhaid eu canslo neu eu gohirio. Bob dydd fe fyddwn yn canolbwyntio ar ddigwyddiad neu sector o’r diwydiant, ac fe gewch gipolwg y tu ôl i lenni’r bobl sy’n creu’r digwyddiadau hyn.

Rydym yn dymuno’r Nadolig gorau posibl i chi yn yr amseroedd digynsail hyn. Gobeithiwn y gall ein calendr #livingwithoutlive #bywhebgelfbyw eich atgoffa am amseroedd da a dod a rhywfaint o gysur iddych – daw’r rhain nôl mewn amser.