8 Rhagfyr 2020

Heddiw rydym yn cynnwys Myfyrwyr yn y Diwydiant Digwyddiadau Byw.

Lluniwyd fideo gyda chyfraniadau gan Brifysgol Bangor, Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, a Chanolfan Gelf Aberystwyth. Mae’r fideo i adlewyrchu’r ffordd y mae eu bywydau wedi gorfod newid yn ystod y pandemig.

Gobeithiwn y gall y myfyrwyr hyn gael yr un cyfleoedd â blynyddoedd blaenorol ac y gallant ddilyn llwybrau gyrfa y maent yn angerddol amdanynt.

Ar hyn o bryd mae RWCMD hefyd yn cyflwyno ei Gŵyl Ffilm Fer gyntaf – yn cynnwys tair sgript sydd newydd eu comisiynu gan yr awduron Simon Stephens, Moira Buffini a Simon Longman. Mae’r ffilmiau newydd sbon hyn, Dove, Love and Radiance, yn brosiect cydweithredu gan actorion, dylunwyr a myfyrwyr theatr dechnegol sydd wedi gweithio mor galed dros yr ychydig fisoedd diwethaf i ddatblygu cynyrchiadau ar gyfer sgrin yn hytrach na llwyfan.

Dolen i ffilmiau: //https://www.rwcmd.ac.uk/events/royal-welsh-short-film-festival-1

Dangosir graddedigion Rheoli Llwyfan a Theatr Technegol 2020 yn y ddelwedd olaf o 2019, gan na allent ail-greu hyn yn peri eleni!

Llŷr Parri

Kieran Gough

Nari Smith

Evie Oliver

Chris Laurich

Annie Keane

Daniel Gaskell

Connor Lake

Eleanor Walton

Amy Hales

Kanoko Tobe

Dosbarth pob lwc yn 2021!

 

Diolch yn fawr i Katy Treharne – “In the bleak midwinter”

& Proper Design

 1. 08/09/2020
  Gaffa Tape Sandy
  Clwb Ifor Bach
 2. 08/07/2020
  The Class Project
  Theatr Clwyd
 3. 08/08/2020
  Mynediad Am Ddim
  Aberystwyth Arts Centre Theatre
 4. 08/08/2020
  Andre Rieu: Happy Together
  Aberystwyth Arts Centre Cinema